Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Udskolingen

 

Udskolingen på Broskolen, afdeling Bøgehøj 

På afdeling Bøgehøj samler vi eleverne efter 6. klasse fra begge afdelinger. Det sker ved, at vi opretter helt nye klasser. Elever fra andre skoler er også velkomne. Udskolingen er for elever fra 7. - 9. klasse. 

I udskolingen indgår nye fag på skoleskemaet. Fagene er: Samfundsfag, geografi, biologi, fysik/kemi og valgfag. Dertil kommer projektopgaven på 9. årgang. 

Udskoling

Beskrivelse af hverdagen i udskolingen

- se også under: Læring og undervisning

Skema og ugentlige fagdage:

Der arbejdes efter ugeskemaer, hvor der hver torsdag er fagdag, som betyder, at dagens indhold er fordybelse i et eller to fag. Torsdagene benyttes også ofte til undervisning udenfor skolen, så det er vigtigt at opsøge information fra faglærerne. 

Udskolingsregler:

I udskolingen er der ikke mange regler, dog forventer vi, at alle opfører sig efter principperne ordentlighed og respekt. Her tænkes både i forhold til klassekammerater, elever på gangen, øvrige elever på skolen, lærere, pædagoger og andre voksne. Ligeledes forventes det, at der passes på skolens rammer, bygninger og materiel.  

Særlig tilladelse: Elever på 8. og 9. årgang må, med forældrenes tilladelse, forlade skolens område i pauserne. 

Mødetid og forkortet skoledag:

Eleverne møder hver dag kl. 07.45! Skolen åbner kl. 07.35.

7. klasse møder dagligt fra kl. 07.45 til kl. 13.45 (bemærk, at 7. årgang fra uge 43 og til konfirmationen, har konfirmationsforberedelse fra kl. 07.45 til 09.30. Dette foregår hos præsterne).

8. og 9. klasse møder mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 07.45 til kl. 13.45. Onsdage har de fri kl. 14.40.

Elevråd:

En gang om måneden holder elevrådet møde. Elevrådsrepræsentanterne er to elever fra hver klasse i udskolingen plus elevrådskontaktlæreren. 

Fællessamlinger:

Hver torsdag samles udskolingen i skolens gymnastiksal, hvor der informeres fra elevrådet, lærerne eller fra ledelsen. Ved samme lejlighed synges sange, som f.eks. Bøgehøjsangen. En hyggelig stund, hvor fællesskabet styrkes.

Lejrskole på 7. årgang:

I august/september gennemføres en 3-dages lejrskole, hvor målet er at skabe fællesskab og sociale relationer. 

Valgfag på 7. og 8. årgang:

Valgfagene i praksisfaglighed er:

* Musik

* Håndværk og Design

* Madkundskab

* Billedkunst

Fagene afsluttes på 8. årgang med en eksamen.

Karakterer:

Karakterer gives på 8. og 9. årgang, første gang er sidst i november.

Alle fag som indgår på skoleskemaet er prøvefag, hvilket betyder, at der gives karakterer i alle fag (dog ikke valgfag på 8. og 9. årgang).

Læs mere om karakterskalaen: Her!

Uddannelsesparathedsvurdering - UPV:

På 8. og 9. årgang skal skolen vurdere, om den enkelte elev er uddannelsesparat ud fra gældende regler.

Læs mere på linket: Her! 

Praktik på 9. årgang:

I uge 48 er eleverne på 9. årgang i praktik. Her er det forældrenes ansvar at finde en praktikplads til eget barn. 

UU-vejleder Anja Larsen kan kontaktes på telefon 7253 2803 eller mail anjhl@fmk.dk 

Terminsprøver:

For at forberede eleverne på afgangsprøverne/eksamenerne senere på skoleåret, gennemfører vi skriftlige terminsprøver i december/januar.

Afgangsprøver/eksamener:

Skriftlige prøver afholdes i maj. Datoer følger retningslinjerne fra Undervisningsministeriet.

Mundtlige prøver gennemføres i maj/juni.

Sidste skoledag for 9. klasserne:

Den sidste skoledag for 9. klasserne fejres med et festligt arrangement i gymnastiksalen. Dagen planlægger eleverne i samarbejde med lærerne og ledelsen.

Dimission:

Sidste onsdag før sommerferien afholder vi dimission for afgangseleverne. 

Link til UPV, praktikplads og brobygningsforløb for den enkelte elev på "Min Uddannelse": Her!

UPV