Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kreativitet og fordybelse

 

Kreativitet og fordybelse på Broskolen

Formålet med kreativitet og praksisfaglighed på Broskolen er bl.a. at den praktiske dimension skal have et tydeligere aftryk på undervisningen. Det skal styrke elevernes evne til at omsætte teoretisk viden til praksis og bidrage til en mere varieret, motiverende og inspirerende skoledag.  

Som skole prioriterer vi praksisfagligheden og glæden ved arbejdet i fagene.

hd

Alle elever fra 3. til 8. klasse har eller tilbydes musik, håndværk/design, madkundskab og billedkunst.

Til info, har alle elever fra 0.-2. klasse billedkunst og musik på skoleskemaet.

xx

VALGFAG på 7. og 8. årgang

På 7. årgang har eleverne mulighed for at vælge, hvilket kreativt fag eleven ønsker (der er dog begrænsninger i antallet af elever pr. fag, dermed vil nogle skulle have sin 2. (eller 3. prioritering)). 

Fagene vælges for to år og afsluttes med en eksamen på 8. årgang.

Følgende kreative valgfag tilbyder vi for skoleåret 2023/24:

UNDER CONSTRUCTION

Musik

Håndværk/design

Madkundskab

Billedkunst

Nedennævnt kan du læse en beskrivelse af fagene:

Musik

Hvorfor skal du lige vælge Musik?

Det skal du fordi…..

Musik er en vigtig del af menneskers liv, kultur og fællesskab. I musikken kan grundlæggende følelser som glæde, gensidig forståelse, tab og fortvivlelse komme til udtryk, hvor ord ikke slår til. Derfor er der ofte musik til fest, sportspræstationer og store livsbegivenheder som fødsel, bryllup og død. Der er også musik i hverdagen, måske i baggrunden uden man rigtigt bemærker det, mens man køber ind eller ser film. Sommetider vælger man noget bestemt musik for at opnå noget. I musikken kan man opleve nærvær, fordybelse og selvforglemmelse, og gennem musikken kan man kommunikere med andre. 

Ja ja - men hvordan foregår det så i skolen…..?

I valgfaget musik beskæftiger eleverne sig med forskellige sider af musikliv i verden. Musikliv skal forstås bredt som en åben skattekiste af musikalske udtryks- og samværsformer. Det leves i alt fra små musikkulturer til store koncerter og festivaler. Musikliv folder sig ud i medier, i mødet mellem amatører og professionelle og i et mylder af genrer. 

I undervisningen præsenteres eleverne for forskellige sider af musikliv og indgår i det. Det kan foregå på et utal af måder, som når eleverne synger, spiller, bevæger sig, lytter til musik og selv er musikalsk opfindsomme. I mødet med det gamle, det velkendte, det nye og det anderledes er der rig mulighed for at udforske egne musikalske og historiske rødder

Musikundervisningen foregår for det meste i Ringe i tæt samarbejde med Musikskolen, men kan også foregå i hjemlige omgivelser på Broskolen, alt afhængig af, hvad der arbejdes med. 

Håndværk/design

Kunne du tænke dig at arbejde med:

  • ideudvikling
  • innovative arbejdsformer
  • at kombinere viden og erfaring på nye måder
  • eksterne samarbejdspartnere
  • at indtænke bæredygtighed i dine designs

...så kunne du overveje om Håndværk & Design, ikke er det valgfag du skal vælge i 7. klasse.

Håndværk & Design er et to årigt valgfag, der afsluttes med en prøve efter 8. klasse. 

I perioden skal du arbejde med, at udvikle dine håndværksmæssige færdigheder for at kunne designe og fremstille udvalgte produkter. Du får kendskab til forskellige materialer og arbejdsmetoder gennem arbejde i både sløjd, billedkunst og håndarbejde.

Du skal udover det håndværksmæssige også arbejde med designprocesser, hvor der skal skabes samspil mellem ide, tanke og handling.

Madkundskab

I valgfaget madkundskab er der to dimensioner: Madlavningens praktiske håndværk og det teoretiske. Undervisningen kommer til at bære præg af, at der er en masse viden, som skal kobles på det håndværksmæssige. Ideen er, at man ikke udelukkende lærer hvordan man gør, men også hvorfor man gør, således at man kan træffe madvalg.  Den viden, man tilegner sig i valgfaget madkundskab, ruster en til at træffe beslutninger inden for fagets fire kompetenceområder:

  • mad og sundhed
  • fødevarebevidsthed
  • madlavning 
  • måltid og madkulturer

Billedkunst

Valgfaget billedkunst tager udgangspunkt i den kendsgerning, at vi i dag -måske mere end nogensinde, lever i en billed-kultur som er tilstede overalt i vores hverdag -fra TV og den digitale verden til det offentlige eller private rum, og som dagligt og næsten konstant medvirker til vores dannelse. Billeder og billedkunst er med andre ord et universelt sprog, der taler til os som mennesker på tværs af tid, sted og modersmål.

I faget tages udgangspunkt i det brede billedbegreb. Det indebærer at du over et to-årigt forløb præsenteres for et bredt udvalg af billedmæssige udtryksformer og tekniker, herunder:

Tegning (blyant, kul og tusch),

Maleri (akryl-, olie- og akvarel-),

Grafik (silke-, linoleum- og litografi),

Collage,

skulpturelle og rummelige billeder (relief, formgivning, keramik og ornamentik)

foto og digitale billeder mm.

I billedkunst er dine egne tanker og ideer vigtige, fordi du i faget lærer at udtrykke de tanker og følelser, der optager dig ved hjælp af billeder. En logbog med billeder af og kommentarer til dine produkter er en spændende måde løbende at dokumentere processer og din udvikling i faget.

Foruden at lære om et varieret udvalg af materialer og tilhørende tekniker præsenteres du også for forskellige kunsthistoriske genrer og epoker med det formål at give dig basal viden og indsigt i billedanalyse- og kommunikation. Som supplement til denne mere teoretiske del af faget arrangeres et guidet besøg på Statens Museum for Kunst.

Valgfaget billedkunst afsluttes efter 8. klasse med en mundtlig/praktisk prøve. Prøven omfatter en lodtrukken opgave inden for de materialeområder, du har arbejdet med samt en udstilling, hvor du præsenterer et udvalg af de arbejder, du har fremstillet i løbet af dine valgfagstimer.

 

xx