Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Læring og undervisning

 

It i undervisningen:

Chromebook – er et arbejdsværktøj, som skolen udleverer til alle elever fra 1. til 9. klasse og som skal benyttes i den daglige undervisning. Chromebooken skal altid være fuldt opladet ved skoledagens start.

Læringsportaler - til alle fag har vi valgt at prioritere, hvilket gør, at undervisningsmaterialet altid er opdateret. Elevernes Uni-login benyttes for at få adgang. Lærerne vil kunne oplyse om, hvilke vi benytter i fagene.

Mobil -  på alle årgange skal mobilen lægges i et aflåst skab ved skoledagens begyndelse. Såfremt læreren vurderer, at mobilen kan benyttes i undervisningen, er det muligt, at få udleveret sin mobil ellers udleveres den først efter endt skoledag.

Undervisningslokaler - I alle lokaler, der bliver benyttet til undervisning har vi opsat Smartboards og whiteboards. 

 

I den daglige undervisning deltager vi i mange spændende og lærende eksterne forløb. Her nævnt nogle eksempler:

* Den kulturelle rygsæk: Vi deltager for udvalgte klasser fra 1. - 9. klasse. Den kulturelle rygsæk er et kommunalt projekt. Læs mere: https://rygsaek.fmk.dk/forside/

* Erhvervsrygsækken: Vi deltager fra 4. - 7. klasse. Erhvervsrygsækken er et kommunalt projekt. Læs mere: https://www.fmk.dk/borger/familie-boern-og-unge/skole-og-uddannelse/erhvervsrygsaekken/

* Unge Forskere: På 8. og 9. årgang har vi periodevis haft et talenthold, hvor det bl.a. forventes, at eleverne er innovative og deltager i Unge Forskere. Læs mere: https://ungeforskere.dk/

uf

* Naturfagsfestival, uge 39: Torsdag i denne uge ændrer vi hele skolen til en stor naturfestival. Læs mere: https://naturvidenskabsfestival.dk/

nv

* Tarup/Davinde, Grejbanken - et fantastisk naturområde, som vi benytter på alle årgange. Læs mere: http://www.oversoeogland.dk/

* Ungdomsskolen har vi samarbejde med i udskolingen. Bl.a. omkring valgholdene Nak og Æd samt E-sport. Læs mere om Ungdomsskolen på linket: https://www.fmus.dk/Forside

* Midtfyns Gymnasium samarbejder vi med i udskolingen i forhold til matematikfaget. Vores 9. årgang besøger og får besøg af elever fra gymnasiet. Læs mere om Midtfyns Gymnasium på linket: http://mfg.dk/ 

I november 2019 vandt Broskolen 1. præmien i Matematikken Hus.

MH

 

* Masterclass  er et tilbud fra Midtfyns Gymnasium - her tilbydes valgfag, som eleverne på 9. årgang kan tilmelde sig. Info modtages af klasselærere. 

* 8. årgang udarbejder deres egne kortfilm og deltager i Filmfestivalen.

* Odense Seminarium samarbejder vi med omkring læringsforløb i matematik og naturfag.

 

Skole/kirkesamarbejde

Vi samarbejder med de 3 folkekirker, der er i området - Årslev Kirke, Sdr. Nærå Kirke og Rolfsted Kirke. 

 

Bevægelse, som en del af skoledagen

Bevægelse i undervisningen behøver ikke at være hverken motion eller idræt, blot har vi fokus på, at alle elever i løbet af skoledagen bliver bevæget. Der vil selvfølgelig være forskel fra dag til dag. Til information indgår idrætslektionerne i bevægelsen. Læs mere: https://www.uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/bevaegelse

Dertil deltager vi også i...

* Skole-OL for 4. - 7. klasse, alle klasser deltager fra begge afdelinger. Link: https://skoleol.dk/

ol