Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Elevens trivsel og faglige/sociale udvikling

 

Trivsel

Hos os er elevernes læring, udvikling og trivsel tæt forbundne. På Broskolen er det vigtigt for os, at alle trives og lærer. Er du bekymret for dit barn, bør du kontakte klasselærerne. 

Nogle børn har brug for ekstra støtte og særlige aftaler i løbet af skoledagen for at trives fagligt og socialt. Derfor har vi i samarbejde med vores PP-konsulent og socialrådgiver mulighed for at etablere forskellige indsatser. Alle indsatser sker i et tæt samarbejde mellem skole og forældre.  

Derudover kan vi også skabe en kontakt til skolesygeplejerske, SSP, UU-vejleder og MiLife.

PP-konsulent:

Pædagogisk konsulent Philip Langhorn er tilknyttet skolen. Philip er på skolen ugentligt. Philip kan kontaktes gennem os på skolen eller I kan som forældre kontakte ham hos Opvækst og Læring i Ringe. Mobil 7253 3164. Mail: plang@fmk.dk.

Link til Opvækst og Læring: Her! 

Socialrådgiver:

Mette K. Bøg kan kontaktes på mobil 7253-3232. Mail: mekob@fmk.dk.

Skolesygeplejerske:

Helle Sørensen har kontor på skolen og kan kontaktes på mobil 7253-6078. Mail: Hs@fmk.dk

SSP:

Som skole er vi tilknyttet SSP i Faaborg Midtfyns kommune. SSP-konsulent Rikke Laustsen kan kontaktes på mobil: 7253-8356, mail: rilau@fmk.dk

SSP står for et kriminalpræventivt samarbejde mellem skole, de sociale myndigheder og politiet.

UU-vejleder:

Skolens UU-vejleder er Anja Larsen, mobil 7253 2803. Mail: anjhl@fmk.dk

Link til UU-vejledning: Her!

MiLife:

MiLife er et tilbud til unge - fra 8.- 9. årgang, som gerne vil lære sig selv bedre at kende og udvikle sine personlige og sociale kompetencer.

Kontaktpersoner:

Rikke Kristensen tlf. 7253 8397. Mail: rikr1@fmk.dk

Kristian Bæk Nielsen tlf. 7253 2092. Mail: krimn@fmk.dk 

 

Råd og vejledning til forældre

Om tirsdagen har forældre mulighed for at komme på skolen for at få et uforpligtende råd og vejledning af AKT-lærer Lissi Glintborg og skolens pædagogisk psykologiske konsulent Philip Langhorn.

Om tirsdagen (med undtagelse af nogle få dage) fra kl. 16 til kl. 18 sidder Lissi og Philip i lokalet, kaldet Stoppestedet nær kontoret. Her kan I forældre og eventuelt jeres barn komme og få råd og vejledning om trivsel i hverdagen både hjemme og i skolen.

Måske er jeres barns trivsel faldet pga. af en bestemt begivenhed i jeres liv. Måske har I bare behov for nogle nye værktøjer for at kunne styrke og hjælpe jeres barn bedst muligt?

Kom og få en kortere eller længere samtale med os, og få ny inspiration og konkrete værktøjer til at hjælpe dit barn. Spring køen over og undgå besværlige procedurer og kom direkte til os.

I kan kontakte os senest samme dag kl. 15.00 - på mobil 7253-3164.

 

Faglighed

På Broskolen har vi fokus på elevernes faglighed. Det er vigtigt for os, at eleverne lærer så meget som overhovedet muligt. Derfor arbejder vores Pædagogisk Læringscenter med at hjælpe de elever, som har et særligt behov.

I det Pædagogiske Læringscenter - også kaldet PLC - tilhører vores læsevejledere, matematikvejledere, it-vejledere og læringsvejledere. 

PLC indeholder også vores to materialesamlinger, som normalt omtales som skolebiblioteker. Begge skolebiblioteker har åbent hver dag i skolens åbningstid.

bøger

Mit barn er ordblind/har dysleksi

Ordblindetesten/dysleksitesten udføres på skolen af en læsevejleder. Resultatet vil blive overbragt og forklaret til forældre og elev. Testens resultat vil enten være grøn, gul eller rød. Rød betyder, at eleven er ordblind. Gul kan betyde en vanskelighed (men ikke ordblind) og grøn betyder, at eleven ikke er ordblind.

Vores læsevejledere har fokus på de elever, som i løbet af deres skolegang bliver erklæret ordblinde. Eleverne vil derfor periodevis være i kontakt med en læsevejleder, alt efter behov.

Når en elev bliver testet ordblind udleveres it-kompenserende værktøjer. 

ob

Hvad er ordblindhed?

Ordblindhed er en vedvarende funktionsnedsættelse, som har store konsekvenser for håndtering af skriftsprog (læse, stave og skriftlig formulering). Ordblindhed opleves derfor ofte som et stort handicap. Intensiv undervisning og it-baserede læse- og staveværktøjer er afgørende nødvendige for mennesker med ordblindhed. - ifølge Ordblindeforeningen.dk (2019)

 

 

Dokumenter

Pjece socialrådgiver

Shape Created with Sketch.